O mne

Mgr. Peter Hvorka

Som psychoterapeut a klinický psychológ. S manželkou a deťmi žijem na Liptove. Venujem sa manželskej psychoterapii, individuálnej a skupinovej psychoterapii dospelých.

Vzdelanie

2003 - 2008 FFPU v Prešove, odbor psychológia

2001 - 2006 FFPU v Prešove, odbor andragogika

2009 - 2017 Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii. Dialóg - Inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii

2013 - 2019 Špecializačné štúdium v klinickej psychológii. SZU Bratislava

2014 - trvá Výcvik v detskej a adolescentnej psychoterapii; MUDr. Peter Pothe - PORT centrum hlbinnej psychológie

2017 - 2018 Výcvikové stretnutia v párovej psychoanalytickej psychoterapii. IPPART Praha

 
Prax

2012 - trvá PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o. (pozícia: psychoterapeut, spolumajiteľ)

12. 2008 - trvá Psychiatrické oddelenie a Denný psychiatrický stacionár LNsP MUDr.  I. Stodolu v LM (pozícia: klinický psychológ, psychoterapeut)

2015 - trvá Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra psychológie (pozícia: externý vyučujúci)

1. - 11. 2008 CPPaP Liptovský Mikuláš (pozícia: psychológ)

9. - 12. 2007 CPPaP Námestovo (pozícia: psychológ)