manželská terapia

pokoj láska rešpekt sloboda úcta rodina domov úprimnosť dieťa múdrosť oddych vášeň cesta priateľstvo vernosť pohľad blízkosť opora pravda mladosť pomoc oheň jemnosť ochrana stretnutie človek zamilovanosť mäkkosť pokora ženskosť vrúcnosť bezpečie šediny cieľ šťastie začiatok dotyk kontakt naplnenie krása krehkosť radosť hĺbka neha spomalenie stabilita kuchyňa teplo dobrodružstvo vďačnosť úsmev odovzdanosť dôvera mužnosť istota prítomnosť objatie načúvanie pevnosť život staroba vzťah rast poznanie pocit porozumenie nádej odpustenie návrat budúcnosť